About Us

Giới thiệu về chúng tôi

TELEHOUSE là một nhà cung cấp trung tâm dữ liệu mạng trung lập chất lượng cao, công nghệ cao.Tập đoàn KDDI, một công ty đứng trong danh sách FORTUNE 500 toàn cầu, đã khởi xướng TELEHOUSE cách đây gần 20 năm ở Hoa Kỳ và Anh.
Hiện nay TELEHOUSE vẫn là công ty tiên phong trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu.Với 43 trung tâm dữ liệu TELEHOUSE trên 13 quốc gia/ vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, bạn có yên tâm rằng mình được cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu đáng tin cậy nhất ở mọi nơi.