About Us

Mang lại sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng

Với TELEHOUSE và Tập đoàn KDDI, Mức độ hài lòng của khách hàng (TCS) là nguyên tắc định hướng cho mọi suy nghĩ và hành động của mọi người trong công ty, từ ban quản trị đến những nhân viên mới vào. Chúng tôi nhận thức sâu sắc được rằng thành công trong kinh doanh bắt đầu từ những nỗ lực tối đa vì lợi ích của khách hàng và xây dựng được niềm tin bền chặt với mỗi người dùng.

Để tối đa hóa mức độ hài lòng của người dùng, chúng tôi không chỉ nỗ lực cải tiến dịch vụ ở mọi đầu mối liên hệ với người dùng, mà còn coi mọi công việc được thực hiện trong tập đoàn chúng tôi đều là những nhân tố ảnh hưởng đến cách mà khách hàng sẽ đánh giá sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi rà soát mọi quy trình dưới góc nhìn của khách hàng, và chúng tôi luôn nỗ lực để nâng cao sự hài lòng không chỉ cho khách hàng mà còn cho cả những cổ đông trong công ty.
Đây chính là sứ mệnh mà mọi cá nhân của Tập đoàn KDDI đều phải gánh vác và là điều kiện cơ bản nhất cần phải đáp ứng.

Basic Concept of TCS