About Us

Đối tác

TELEHOUSE hợp tác với những đối tác tuyệt vời và sáng giá nhất. Công ty đã thiết lập mối quan hệ đáng quý, đáng tin với các công ty vừa có đủ khả năng cung cấp dịch vụ và các giải pháp tiên tiến, đáp ứng được nhiều thử thách IT to lớn.

Đối tác là nhà mạng

Vui lòng click tại đây để tìm hiểu thêm về các nhà mạng và ISP tại TELEHOUSE.

Đối tác cung cấp dịch vụ

KDDI Việt Nam

KDDI Vietnam

KDDI Việt Nam giúp khách hàng mở rộng và phát triển khả năng kinh doanh ở Việt Nam. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng một cách trọn vẹn, từ phân tích, khảo sát nhu cầu của khách hàng về thiết bị hoặc mạng lưới thông tin, truyền thông (LAN, WAN) đến tư vấn, thiết kế, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.kddivietnam.com

CDNetworks

CDNetworks

CDNetworks là nhà cung cấp mạng nội dung, đặt server tại hơn 80 thành phố và 30 quốc gia trên toàn thế giới. Nó giúp tăng độ thỏa mãn của người dùng cuối và giảm chi phí bằng cách tối ưu hóa hiệu suất hoạt động của máy chủ.

DMX Technologies

CDNetworks

DMX Technologies là nhà cung cấp công nghệ thông tin hàng đầu, với hàng loạt các giải pháp và phần mềm phương tiện kỹ thuật số ở châu Á. Các giải pháp này gồm có: cung cấp giải pháp an ninh mạng, quản lý và tối ưu mạng lưới cho các nhà khai thác dịch vụ và các doanh nghiệp; cung cấp các hệ thống dịch vụ phương tiện kỹ thuật số.