About us

Tầm nhìn

Mục tiêu

Trở thành một nhà cung cấp giải pháp hàng đầu, thiết kế tương lai cho khách hàng với kiến trúc kỹ thuật sáng tạo và khả năng kết nối toàn cầu, giúp khách hàng có thể cải tiến và mang những giải pháp này đi xây dựng một thế giới sôi động và phát triển hơn.

Cam kết

Cung cấp các hệ thống quyết định sứ mạng và các giải pháp IT có độ tin cậy cao cho các tổ chức đa quốc gia. Với hạ tầng trung tâm dữ liệu toàn cầu, mạng lưới tích hợp và công nghệ điện toán đám mây, khách hàng có thể tin tưởng ở chúng tôi – đảm bảo hạ tầng của khách hàng luôn an toàn và dễ truy cập.

Những điểm chính quyết định chiến lược và nét đặc trưng riêng của chúng tôi:

 • Niềm tin

  Đảm bảo sự tin tưởng tuyệt đối khi khách hàng outsource công việc quản lý các dữ liệu quan trọng đối với hoạt động kinh doanh.

 • Cải tiến

  Thúc đẩy cải tiến để nâng tầm công nghệ dữ liệu.

 • Giải pháp đặc biệt

  Triển khai các giải pháp IT đầu cuối theo yêu cầu đặc biệt của khách hàng để đạt được hiệu quả tối ưu.

 • Độ hài lòng của khách hàng

  Đạt tiêu chuẩn toàn cầu, đảm bảo làm hài lòng khách hàng.

 • Phát triển quốc tế

  Đóng vai trò quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa hạ tầng IT quốc gia ở các nước đang phát triển.