Data Centers

TELEHOUSE CAPE TOWN

TELEHOUSE Cape Town đặt tại Rondebosch nằm trong vùng ngoại ô phía nam của thành phố đã trở thành trung tâm kinh tế của tỉnh Western Cape. Các trung tâm dữ liệu đáp ứng các tiêu chuẩn của TELEHOUSE tòan cầu đảm bảo cung cấp 99.999% thời gian hoạt động với các thông số thiết bị của khách hàng và trung tâm dữ liệu môi trường được theo dõi 24x7 bởi các chuyên gia thành thạo trong tất cả các lĩnh vực công nghệ thông tin truyền thông và quản lý cơ sở. Trung tâm dữ liệu TELEHOUSE Cape Town là một nhà cung cấp mạng lưới viễn thông trung lập cung cấp quyền truy cập vào hơn 40 nhà cung cấp viễn thông trong nước và quốc tế, các nhà cung cấp nội dung, các nhà cung cấp dịch vụ internet và các nhà cung cấp dịch vụ quản lý. Khách hàng được hưởng lợi từ việc tiếp cận NAP châu Phi, điểm trao đổi tương đương hai tầng internet trung lập (IXP) hình thành nên một thị trường mở, nơi các nhà cung cấp mạng, khách hàng doanh nghiệp và mạng lưới phân phối nội dung có thể giao dịch với nhau mà không bị hạn chế.

Tại sao lựa chọn Trung Tâm Dữ Liệu TELEHOUSE Cap Town?

TELEHOUSE Cape Town – Cung cấp đến 99,999% thời gian hoạt động trong trung tâm kinh tế của tỉnh Western Cape
  • Sự lựa chọn những nhà cung cấp dịch vụ và cung cấp mạng không bị hạn chế

    Trung tâm dữ liệu TelehouseJohannesburg kết nối với NAP Châu Phi một cách độc lập, sự trao đổi 2 tầng Internet (IX) cung cấp sự đa dạng các nhà cung cấp mạng lưới viễn thông lớn nhất ở châu Phi mà đã được kết nối với Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX) cho phép kết nối với châu Âu tốt hơn và tạo cơ hội cho các nhà cung cấp viễn thông châu Âu có thể kết nối khắp châu Phi. Ngoài ra, khách hàng của Trung tâm dữ liệu Telehouse 'Johannesburg sẽ được hưởng lợi từ kết của nối với các nhà cung cấp mạng viễn thông quốc tế lớn bao gồm SAT3/SAFE, Seacom, WACS và EASSy, mạng di động bao gồm cả Vodacom, Level 3 và BT cũng như các nhà cung cấp mạng viễn thông địa phương như Telkom, Neotel, Infraco và nhà cung cấp cơ sở hạ tầng Dark Fibre Africa.

  • Cung cấp thời gian họat động sẵn sàng đến 99,999%

    TELEHOUSE Johannesburg cung cấp dịch vụ an ninh, phòng cháy chữa cháy và làm mát theo chính sách dự phòng N +1, với năng lượng dựa trên 2N cho phép TELEHOUSE cung cấp SLAs đảm bảo đến 99,999%.