Industry

Phương tiện kỹ thuật số (CPs & ISPs)

Phân phối nội dung liền mạch ra các quốc gia khác là vấn đề quan trọng với các nhà cung cấp nội dung và nhà cung cấp dịch vụ internet khi muốn đưa thông tin ra toàn cầu. Nhiều CP và ISP thiếu vắng trên thị trường nước ngoài và đối mặt với nhiều thử thách khi quản lý hoạt động cung cấp nội dung ra nước ngoài.

Dịch vụ Tăng tốc nội dung của TELEHOUSE dự trữ các nội dung của khách hàng tại các server đặt trên toàn cầu, có khả năng truyền nội dung hiệu quả, với tốc độ cao. Điều này giúp tăng cường trải nghiệm của người dùng đối với những sản phẩm của khách hàng và không cần thiết phải đầu tư thêm khi gia tăng lưu lượng bất ngờ hoặc theo kế hoạch.

TELEHOUSE cũng cung cấp một dịch vụ điện toán đám mây được chuẩn hóa toàn cầu – khách hàng mới hoặc khách hàng quen đều có thể sử dụng để hỗ trợ cho môi trường cơ sở dữ liệu thực thể của mình. TELEHOUSE cung cấp các dịch vụ điện toán đám mây chung và riêng một cách linh hoạt để đáp ứng kịp thời những yêu cầu về cơ sở hạ tầng. Cổng thông tin điện tử TELEHOUSE cho phép khách hàng có thể quản lý các tài nguyên hạ tầng từ xa mà vẫn an toàn.