Industry

Doanh nghiệp

Ngành sản xuất

Nhanh chóng thiết lập cơ sở điều hành ở khu vực sở tại là vấn đề rất quan trọng với mọi nhà sản xuất khi mở rộng kinh doanh ra toàn cầu.

TELEHOUSE cung cấp các giải pháp toàn diện trên toàn mạng lưới và trung tâm dữ liệu. Từ xây dựng cơ sở hạ tầng IT đến giám sát mạng lưới và server 24/7, TELEHOUSE còn có thể mua thiết bị IT như server và máy tính PC, và cung cấp kết nối LAN.

Các giải pháp TELEHOUSE giúp tiết kiệm thời gian và giảm chi phí – có thể mở rộng kinh doanh một cách hiệu quả, tối ưu hóa các tài nguyên và hoạt động đầu tư IT.

Ngoài ra, có thể thống nhất hoạt động Vận hành và Bảo dưỡng (O&M) bằng cách tập trung các server lại với nhau trong cùng một trung tâm dữ liệu TELEHOUSE. Đặc biệt là ở châu Á, TELEHOUSE đặt các trung tâm dữ liệu ở Trung Quốc, Hồng Kông, Singapore và Việt Nam - nơi có nhiều nhà sản xuất đã mở rộng hỗ trợ và phát triển kinh doanh nhanh chóng.

Logistic và Thương mại

Với các công ty logistics và thương mại, quản lý server và thiết bị IT trên toàn cầu là vấn đề quan trọng khi kiểm soát IT và theo dõi tính tuân thủ.

TELEHOUSE không chỉ giúp công tác Vận hành và Bảo dưỡng hiệu quả hơn bằng cách tập hợp các server với nhau, mà còn chuẩn hóa chính sách vận hành hạ tầng IT, hướng đến hoạt động kiểm soát IT và tính tuân thủ.

Sự kết hợp giữa cơ sở vật chất TELEHOUSE và đa dạng các nhà cung cấp mạng viễn thông đã tạo ra môi trường lý tưởng để lưu trữ hệ thống đám mây riêng và tăng cường khả năng cung cấp dịch vụ của khách hàng.