Industry

Tài chính

Trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, việc lưu trữ các dữ liệu quan trọng trong một môi trường an toàn & đảm bảo, có thể truy cập 24/7 có ý nghĩa sứ mạng để duy trì hoạt động kinh doanh liên tục. Các tổ chức đều cần có các biện pháp an toàn để sẵn sàng ứng phó với những thảm họa có thể xảy ra như mất điện, bão tố, bệnh dịch hay khủng bố.

TELEHOUSE cung cấp các trung tâm dữ liệu chất lượng cao và đáng tin cậy, với an ninh 24/7, nhằm đáp ứng nhu cầu tối quan trọng của ngành tài chính. Hơn nữa, Mạng lưới Toàn cầu của chúng tôi có độ trễ thấp, đảm bảo tăng cường khả năng khôi phục đối với môi trường DR/ sản xuất của khách hàng.

Ngoài ra, TELEHOUSE còn cung cấp các giải pháp mạnh liên quan đến Khôi phục thảm họa và Kinh doanh liên tục, cho phép khách hàng có thể đảm bảo thời gian hoạt động và duy trì việc kinh doanh như bình thường.