Industry

Nhà cung cấp mạng viễn thông

TELEHOUSE là một trung tâm dữ liệu mạng trung lập công nghệ cao, chất lượng cao. Nhiều nhà cung cấp đa mạng viễn thông đều được đặt tại cơ sở TELEHOUSE, cho phép khách hàng có thể lựa chọn mạng phù hợp với nhu cầu của họ.

Hơn nữa, còn có LINX (Trạm trung chuyển internet London) đặt tại TELEHOUSE London, NYIIX (Trạm trung chuyển Internet quốc tế New York) và LAIIX (Trạm trung chuyển Internet quốc tế Los Angeles) đặt tại TELEHOUSE Hoa Kỳ và JPIX (Trạm trung chuyển internet Nhật Bản) đặt tại TELEHOUSE Tokyo.

Các trạm trung chuyển này đóng vai trò là các trung tâm kết nối mạng, cho phép TELEHOUSE có thể cung cấp dịch vụ kết nối tới nhiều nhà mạng khác nhau.

Ngoài ra, TELEHOUSE còn cung cấp kết nối internet tốc độ cao, dung lượng lớn với cơ sở vật chất trung tâm dữ liệu có độ tin cậy cao.Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những khách hàng cần network có dung lượng lớn.