Resources

Trung tâm dữ liệu là gì?

Trung tâm dữ liệu (Data center) là tòa nhà đặc biệt dùng quản lí lưu trữ các dữ liệu IT & tài sản IT đặc biệt quan trọng của các doanh nghiệp.Thông thường trong dịch vụ trung tâm dữ liệu sẽ cung cấp bao gồm cả các dịch vụ như server, storage, máy móc network, dịch vụ vận hành & bảo trì, bảo dưỡng.

Các công ty kinh doan dịch vụ Data center không chỉ cho thuê địa điểm không gian đặt máy chủ cho khách hàng mà còn cung cấp dịch vụ đảm bảo vận hành hoạt động liên tục 24/7, hệ thống bảo mật toàn diện cũng như có thể kết nối với các nhà khai thác mạng & dịch vụ viễn thông.

Trung tâm dữ liệu giống như khách sạn của các thiết bị máy chủ nên đó sẽ là nơi an toàn để khách hàng cất giữ tài sản quan trọng của mình.

Các vấn đề của khách hàng

  • Mong muốn thiết bị máy chủ hoạt động & bảo trì suốt 24 giờ
  • Quản lí hệ thống nhiều địa điểm phức tạp và khó khăn
  • Muốn có môi trường thích hợp nhất để sử dụng Internet
result.png

Phương pháp giải quyết vấn đề nhờ trung tâm dữ liệu

  • Quản lí máy chủ 24/7 đề phòng trường hợp mất điện & hỏa hoạn.
  • Khách hàng có thể tập trung thực hiện quản lí thống nhất
  • Cung cấp các dịch vụ kết nối đa dạng phong phú phù hợp với nhu cầu khách hàng