Solution

File Storage (Dịch vụ lưu trữ dữ liệu )

Large! Safe! Low Price!

Large! Safe! Low Price!

Dựa trên khái niệm 「Đơn giản」「An toàn」「Chi phí hợp lí 」, khách hàng có thể sử dụng dịch vụ bất cứ nơi đâu bất cứ khi nào chỉ cần có kết nối Internet. Với máy chủ lưu trữ dữ liệu , khách hàng có thể chia sẻ và trao đổi file dữ liệu dễ dàng và có thể truy cập từ các thiết bị thông minh.

Giao diện đa dạng !

Various Interface!
 • Thao tác đơn giản như giao diện Explore UI!
 • Có thể thao tác kéo thả trên trình duyệt!
 • Người dùng có thể sử dụng ổ đĩa ảo!

Thao tác với cảm giác thân thiện quen thuộc bằng Explorer(WebDAV) !Có thể sử dụng trên các thiết bị thông minh!

 • Truy cập bất cứ lúc nào từ thiết bị thông minh!
 • Truy cập dữ liệu từ xa! (ví dụ cuộc họp kinh doanh)
 • Thúc đẩy việc tiết kiệm bảo vệ môi trường (Ecology) bằng các cuộc họp không cần dùng tài liệu giấy
 • Thuyết trình mọi lúc bằng cách sử dụng thiết bị thông minh!

Nâng cao chức năng quản trị

Enhanced Administrator Function!
 • Phân bổ dung lượng cho mỗi người dùng khi tạo mới.
 • Thiết lập giới hạn truy cập theo địa chỉ IP
 • Kiểm tra log
 • Thiết lập chính sách mật khẩu
 • Kiểm tra virus
 • Chức năng thông báo

Cung cấp nhiều chức năng hữu ích khác!

Another Useful Function!
 • Mã hóa dữ liệu trước và trong quá trình truyền file Kiểm tra virus
 • Thiết lập thời hạn của thư mục
 • OneTime Download (OneTime Upload)

Môi trường sử dụng

Browser OS(32/64 bit):Windows XP, Vista, 7, MacOSX
Client OS(32/64 bit):Windows XP, Vista, 7
*Net Framework 2.0 trở đi, cần dung lượng trống 100MB.
Device OS:iOS4 hoặc cao hơn, Android Ver.2.2 hoặc cao hơn.

Phí dịch vụ

Mục Phí khởi tạo Phí hàng tháng Đơn giá Dung lượng
Điều kiện cung cấp Kí hợp đồng từ 5 ID trở lên và thời gian hợp đồng là 1 năm.
Dịch vụ cơ bản 4,200,000VND 210,000VND ID 10GB/ID
Lựa chọn Tăng thêm dung lượng - 63,000VND Có khả năng tăng thêm dung lượng theo đơn vị 1GB.

Thông tin chi tiết vui lòng liên lạc với nhân viên kinh doanh của chúng tôi.