Solution

Re-location Service (Dịch vụ chuyển đổi địa điểm đặt máy chủ)

Re-location Service là dịch vụ chuyển đổi vị trí máy chủ của khách hàng từ văn phòng khách hàng hoặc từ trung tâm dữ liệu này đến địa điểm khác.
Telehouse cung cấp đội ngũ kĩ sư chuyên nghiệp giàu kinh nghiệm đảm bảo tất cả các công đoạn từ nghiên cứu đề xuất đến khi tiến hành di chuyển thực tế.

Trong suốt quá trình di chuyển thiết bị IT của khách hàng, chúng tôi đảm bảo tất cả các thiết bị được vận chuyển và lắp đặt lại an toàn và nhanh chóng.

Sơ đồ quy trình dịch vụ di chuyển địa điểm đặt máy chủ
Relocation service flow chart

Chúng tôi sẽ hỗ trợ dịch vụ relocation trọn gói trong tất cả các công đoạn nêu trên.