Solution

Dịch vụ bản quyền phần mềm Microsoft

Chương trình Microsoft Volume Licensing (MVL) là chương trình cấp phép mà trong đó khách hàng doanh nghiệp có thể mua phần mềm với mức giá thấp theo số lượng lớn. Việc lưu giữ và quản lý phần mềm vốn phức tạp sẽ trở nên dễ dàng. Với hình thức mua theo dạng này, khách hàng có thể mua giấy phép phần mềm với mức giá thấp hơn so với hình thức mua theo Open license. Chương trình này thích hợp hơn cả đối với khách hàng có nhiều công ty liên quan ở trong và ngoài nước.
Telehouse Việt Nam – tập đoàn FPT đã trở thành đối tác chỉ định của Microsoft tại Việt Nam và có thể cung cấp “Chương trình MVL" (như Slect Plus v.v..) Chúng tôi sẽ cung cấp cho quí khách hàng sản phẩm Microsoft license phù hợp nhất.

Microsoft Licence Service

Select Plus: License

License

Select Plus: Price Levels

Price Levels