Why TELEHOUSE?

Năng Lực Giải Pháp Tổng Thể Về Công Nghệ Thông Tin

Giải pháp tổng thể công nghệ thông tin và truyền thông của TELEHOUSE cung cấp dịch vụ một cửa phù với yêu cầu của khách hàng. Dịch vụ cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông hai điểm mút, từ quy hoạch, thiết kế, xây dựng, hoạt động và bảo trì, cho phép khách hàng tập trung vào những hoạt động kinh doanh chủ yếu.

  • Mạng phủ sóng tại hơn 150 quốc gia, nội dung tăng tốc giao thức POP trong hơn 120 khu vực, và tiêu chuẩn hóa toàn cầu ở châu Á.
  • 47 trung tâm dữ liệu ở 21 thành phố lớn trên toàn cầu và văn phòng KDDI tại 60 thành phố trên thế giới có nhiệm vụ hỗ trợ khách hàng mở rộng hoạt động kinh doanh ở nước ngoài.
  • Cung cấp các giải pháp khả thi nhằm giải quyết những thách thức và yêu cầu kinh doanh của khách hàng