Resources

Video

EMEA

Trung tâm dữ liệu TELEHOUSE London Docklands phía Tây

Đoạn phim giới thiệu về trung tâm dữ liệu TELEHOUSE London Docklands phía Tây

Trung tâm dữ liệu TELEHOUSE Magny Les Hameaux

Đoạn phim giới thiệu về trung tâm dữ liệu TELEHOUSE Magny Les Hameaux ở Pháp.

APAC

Trung tâm Dữ liệu TELEHOUSE Việt Nam

Đoạn phim giới thiệu về trung tâm dữ liệu TELEHOUSE Việt Nam ở Hà Nội

USA

Trung tâm Dữ liệu TELEHOUSE Hoa Kỳ

Introduction movie of TELEHOUSE America data centers Đoạn phim giới thiệu về trung tâm dữ liệu TELEHOUSE Hoa Kỳ (Teleport, Broadway và Chelsea)

Công ty KDDI

Video giới thiệu về Công ty KDDI

Chúng tôi là công ty đi tiên phong trong lĩnh vực viễn thông ở Nhật Bản. Với trên 50 năm kinh nghiệm, KDDI là công ty đi đầu trong lĩnh vực cung cấp giải pháp một cửa ở một trong những thị trường đòi hỏi khắt khe nhất trên thế giới.
Chúng tôi sở hữu những dịch vụ chất lượng cao, với năng lực và tài chính ổn định, tinh thần sáng tạo cao, giúp bạn có thể sử dụng dữ liệu trên toàn cầu.