Solution

Managed Service (Dịch vụ quản lý)

Nhờ vào việc sử dụng dịch vụ quản lý của Telehouse, khách hàng không chỉ cắt giảm được chi phí mà có thể tối ưu hóa hoạt động các ứng dụng kinh doanh và hệ thống IT vô cùng quan trọng của khách hàng.Khi tính hiệu quả của việc quản lý hệ thống IT ngày càng trở nên khó khăn hơn, chúng tôi hỗ trợ xúc tiến thuận lợi việc kinh doanh của khách hàng bằng cách cung cấp dịch vụ quản lí đầy đủ , xử lí sự cố, và dịch vụ giám sát 24 x7 x 365

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn giải pháp tốt nhất.

Về thông tin chi tiết hãy liên lạc với chúng tôi để tìm ra giải pháp tốt nhất.

˂ Nội dung dịch vụ quản lý ˃
managed_service

Help Desk hỗ trợ kĩ thuật 24 giờ 365 ngày

Ở Telehouse, chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ kĩ thuật 24 giờ 365 ngày dành cho các khách hàng sử dụng dịch vụ co-location.Dịch vụ cơ bản của chúng tôi bao gồm như sau:

  • Thực hiện kiểm tra cảnh báo từ thiết bị của khách hàng.
  • Thực hiện đóng cắt nguồn điện và khởi động lại thiết bị của khách hàng.

Dịch vụ Help Desk hỗ trợ cho khách hàng cần dùng dịch vụ giám sát 24x7Hệ thống Service Desk và các kĩ sư vận hành của chúng tôi có kĩ năng giao tiếp và chuyên môn cao để giải quyết yêu cầu của khách hàng. Mỗi yêu cầu được ghi nhận riêng bằng “Trouble Ticket” để theo dõi và xử lí triệt để.