Solution

Kết nối:

Telehouse- nhà cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu trung lập, không chỉ cung cấp không gian & thiết bị mà còn cho phép khách hàng có thể kết nối dễ dàng tới nhiều nhà cung cấp dịch vụ viễn thông ISP, Internet Exchanges Content Distribution Networks và công ty cung cấp dịch vụ Network.
Telehouse không phụ thuộc vào bất kì nhà cung cấp mạng nào nên khách hàng có thể lựa chọn nhà cung cấp thích hợp nhất cho mình.