Why TELEHOUSE?

TELEHOUSE – Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Công Nghệ Thông Tin Toàn Cầu Của Bạn

Our Values

Độ Tin Cậy và Tính Bảo Mật Toàn Cầu

TELEHOUSE cung cấp dịch vụ lưu trữ đáng tin cậy và bảo mật dữ liệu công nghệ thông tin quan trọng của phù hợp với yêu cầu của khách hàng.

Khả Năng Đưa Ra Giải Pháp Về Công Nghệ Thông Tin

TELEHOUSE quản lý tất cả cơ sở hạ tầng Công Nghệ Thông Tin của khách hàng tùy theo yêu cầu của họ.

Kết Nối Telehouse

Trung tâm dữ liệu trung lập TELEHOUSE cung cấp nền tảng kết nối cho phép khách hàng lựa chọn các nhà cung cấp dịch vụ mà họ mong muốn.